آدرس حوزه : مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - جنب مسجد حضرت زهرا (س) - حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز مشهد
مدیریت حوزه : 05118806445 مدیر اجرایی : 05118806446 واحد خواهران : 05118806447