01 02 03
برد فرهنگی

آخرین شماره: 171
موضوع:
بیانات رهبری در دیدار با رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد و پارکهای
علم و فناوری
مشاهده شماره صد و هفتاد و یکم

اخبار حوزه اساتید

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید و اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ها
دومین جلسه فوق العاده کارگاه های آموزشی بخش اساتید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در مورخه 19/10/98 از ساعت 15 الی 18:30 با عنوان نظام و سیستم فرهنگی اخلاقی اسلام با حضور استاد گرانقدر حجت اسلام و المسلمین آقای دعایی و با حضور جمعی از اساتید و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها برگزار گردید.
٠٩:٣٣ - 1398/10/28 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید و اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ها
جلسه فوق العاده کارگاه های آموزشی بخش اساتید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در مورخه 98/10/18 از ساعت 15 الی 18:30 با عنوان نظام و سیستم فرهنگی اخلاقی اسلام با حضور استاد گرانقدر حجت اسلام و المسلمین آقای دعایی و با حضور جمعی از اساتید و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها برگزار گردید.
٠٩:١٠ - 1398/10/28 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اساتید و اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ها در نیمسال اول 99-98
دهمین و یازدهمین جلسه کارگاه های آموزشی بخش اساتید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در مورخه 98/10/11 از ساعت 15 الی 18:30 با عنوان نظام و سیستم فکری و معرفتی اسلام با حضور استاد گرانقدر حجت اسلام و المسلمین آقای حبیبی و با حضور جمعی از اساتید و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها برگزار گردید.
١٦:٥٩ - 1398/10/12 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اساتید و اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ها در نیمسال اول 99-98
دهمین و یازدهمین جلسه کارگاه های آموزشی بخش اساتید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در مورخه 98/10/04 از ساعت 14 الی 18:30 با عنوان نظام و سیستم فرهنگی اخلاقی اسلام با حضور استاد گرانقدر حجت اسلام و المسلمین آقای دعایی و با حضور جمعی از اساتید و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها برگزار گردید.
١٢:١٩ - 1398/10/11 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

برگزاری نهمین جلسه کلاس های حوزه اساتید در نیمسال اول 98-99
نهمین جلسه کلاس نظام و سیستم فرهنگی اخلاقی اسلام 1 بخش اساتید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان با تدریس اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای دعایی و حجت الاسلام والمسلمین آقای حبیبی و با حضور جمعی از اساتید محترم هیئت علمی دانشگاه ها در مورخه 27/9/98ساعت 15 الی 18:30 برگزار گردید
١٧:٤١ - 1398/10/03 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>