صفحه اصلي > واحد فرهنگی > واحد سمعی بصری > قوانین واحد 
 

قوانین واحد سمعی بصری

اشخاصی که در حال گذراندن دوره آموزشی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز مشهد هستند می توانند از خدمات این واحد استفاده نمایند.

ازجمله خدمات این واحد، بخش امانات، حلقه های صوتی و تصویری و بخش سفارشات می باشد.

 

نحوه سفارش محصولات:

1.        عضویت در سمعی بصری

2.        درج سفارش مورد نظر در دفتر سفارشات

3.        پرداخت هزینه

4.        در صورت عدم تحویل سفارش از سوی سفارش دهنده تا 2هفته ، سفارش مزبور بعد از این مدت معدوم و هزینه برگشت داده نمی شود.

 

شرایط عضویت:

1.        مبلغ عضویت یا تمدید 2000 تومان

2.        مدت زمان اعتبار  یک ساله

3.        در هر نوبت امانت 2عدد محتوا

4.        مدت زمان امانات 2هفته

5.        جریمه دیرکرد روزی 100 تومان

6.       در صورت آسیب و مفقودی، عین همان یا مبلغی معادل آن دریافت می گردد.


به روزرسانی خرداد 98