صفحه اصلي > واحد پژوهش > فرم روند تحقیقات، خلاصه و نمودار درختی 
 

فرم روند تحقیق

فرم روند نموداری و خلاصه نویسی: ویژه دانشجو طلبه هایی که تحقیقشان را به شکل خلاصه و نمودار درختی ارائه می دهند.

لطفا به بارم بندی و توضیحات فرم ها توجه کنید.

 

 

   دانلود فایل : ravand tahghigh-1-96.docx           حجم فایل 20 KB