صفحه اصلي > صفحات > آرشیو اخبار > آرشیو اخبار سمعی بصری 
 

برندگان مسابقه نور زندگی
هر هفته یک برنده ، لیست اسامی را در ادامه مطلب
١٣٩٩/٠٧/٠٦ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

سلسله مسابقات نور زندگی شماره یازدهم
واحد سمعی و بصری حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مسابقه نور زندگی شماره 11 را برگزار می نماید.
١٣٩٩/٠٦/١٠ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

سلسله مسابقات نور زندگی شماره پنج
واحد سمعی و بصری حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مسابقه نور زندگی شماره پنج را برگزار می نماید.
١٣٩٩/٠٤/٣٠ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

سلسله مسابقات نور زندگی شماره چهار
واحد سمعی و بصری حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مسابقه نور زندگی شماره چهار را برگزار می نماید.
١٣٩٩/٠٤/٢٢ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

سلسله مسابقات نور زندگی شماره سه
واحد سمعی و بصری حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مسابقه نور زندگی شماره سه را برگزار می نماید.
١٣٩٩/٠٤/٢٢ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

سلسله مسابقات نور زندگی شماره دو
واحد سمعی و بصری حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مسابقه نور زندگی شماره دو را برگزار می نماید.
١٣٩٩/٠٤/١٠ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

آغاز سلسله مسابقات نور زندگی شماره یک
واحد سمعی و بصری حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مسابقه نور زندگی شماره یک را برگزار می نماید
١٣٩٩/٠٤/٠٢ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

اهداف بزرگان حوزه و نماینده سمعی بصری
اهداف بزرگان حوزه و نماینده سمعی بصری در نیم سال اول 98-99
١٣٩٨/٠٩/٢٧ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

نمایشگاه سمعی بصری
ارائه حلقه های نرم افزاری اسلامی و محصولات حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
١٣٩٨/٠٨/٣٠ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

فایل درسی _ آزمون اول
نیمسال اول سال98-99
١٣٩٨/٠٧/١٨ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

صمیمانه با نمایندگان سمعی بصری
دیدار صمیمانه مدیر ....
١٣٩٨/٠٧/١١ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

برگزاری کارگاه آموزش فتوشاپ
کارگاه آموزش فتوشاپ در تابستان 98 چهارشنبه ها ساعت 3 تا 5 در مرکز اطلاعات فاوا در دانشگاه فردوسی در حال برگزار می باشد
١٣٩٨/٠٥/٠٢ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

اولین جلسه آموزش فتوشاپ
در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز مشهد
١٣٩٨/٠٤/١٠ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

بازدید نماینده مجلس مشهد
بازدید آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس مشهد از سمعی بصری حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز مشهد در بهمن ماه 1397
١٣٩٧/١١/٣٠ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

تقدیر از نمایندگان سمعی بصری
تقدیر از نمایندگان سمعی بصری با حضور حجت الاسلام و المسلمین نظافت
١٣٩٧/١١/٣٠ - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب >>

2 3 صفحه بعدی >>