صفحه اصلي > نمایش اخبار 
 


***بازدید****

     بازدید از کتابخانه

دونفر از مسئولان فرهنگی از دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)(حاج آقا کفش دار طوسی) و مسئول فرهنگی از دانشگاه غیر انتفاعی خاوران طی بازدیدی از مجموعه حوزه در تاریخ 1398/2/18، از واحد کتابخانه هم بازدید نموده و با اهم فعالیت های این واحد آشنا گردیدند.