صفحه اصلي > گزارشات > گزارشات تصویری 
 

یک شنبه 4 اسفند 1392 - 0:0
بازدید آقای دکتر کافی ، ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
گزارشگر: خدابنده