صفحه اصلي > صفحات > آرشیو اخبار > آرشیو اخبار فرهنگی 
 


هفته کتاب و کتابخوانی

هفته کتاب و کتابخوانی

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه کتاب با موضوع خانواده و سایر کتب اخلاقی و همچنین آثار مقام معظم رهبری و چندین نویسنده برتر

 در تاریخ 97/8/30 در بخش برادران

و 97/9/1 در بخش خواهران بر پا گردید.