صفحه اصلي > حوزه اساتید > آرشیو صوتی ترم پاییز 96 
 

 

آرشیو فایل‌های صوتی حوزه اساتید - ترم پاییز 96


کارگاه نگرش سیستمی به دین - استاد واسطی                  

جلسه اول              جلسه دوم

 


کلاس تفسیر قرآن - استاد نخاولی


جلسه اول              جلسه دوم              جلسه سوم              جلسه چهارم              جلسه پنجم              جلسه ششم

 

جلسه هفتم           جلسه هشتم          جلسه نهم                جلسه دهم                جلسه یازدهم

 


کلاس سیره تمدن‌ساز اهل بیت (ع) - استاد دعایی


جلسه اول - بخش اول      جلسه اول - بخش دوم   جلسه دوم              جلسه سوم              جلسه چهارم - بخش اول

 

جلسه چهارم - بخش دوم   جلسه پنجم               جلسه ششم              جلسه هفتم            جلسه هشتم            جلسه نهم